TRANSİT HİZMETLERİMİZ
  • Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın G.T. İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarasının tespit edilmesi.
  • Evrakların tamamlanmasını takiben ilgili acentaden ordinonun alınması.
  • Gerekli teminat işlemlerinin tamamlanması
  • Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın beyannamesinin düzenlenmesi
  • Beyannamenin tescil işleminin yapılması
  • Eşyanın gerektiği durumlarda ambarlara veya yükleme sahasına alınması
  • Eşyanın hasar almaksızın en uygun nakliye aracına en uygun koşullarla yüklenmesi
  • Tüm resmi evrakları tamamlanan eşyanın liman çıkış işlemlerinin yapılması
  • Belirtilen ülke yada gümrüğe transit işleminin gerçekleştirilmesi
  • Arşiv ve muhasebe kayıtlarının yapılması