Firma Dosyası
Firma Dosyası

T.C. Gümrükleri Baş Müdürlüklerine Bağlı Gümrükler İçin İstenilen Evraklar

1. Vekaletname
2. Ticaret Sicil Gazetesi( Kuruluş – En Son Hali)
3. İmza Sirküleri
4. Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair Yazı–Vergi Dairenizden Alınır)
5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ( Ticaret ve ya Sanayi Odasından Alınır.)
6.Firma Yetkilisinin Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği
7.Kapasite Raporu ( Varsa Sanayi Odasından Alınır,Mecburi Değil.)


Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekliİthal Evrak Dökümanı

1. İthal eşyaya ait orijinal fatura
2. İthal eşya'ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
3. Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)
4. Navlun faturası
5. Banka transfer dekontu veya % KKDF
6. Ordino
7. Konşimento
8. Çeki Listesi
9. Sanayici Taahhütname, Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)
10.Avrupa'dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi
Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli
İhraç Evrak Dökümanı
1. Resmi Türkçe fatura
2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
4. Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
5. Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)
6. Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
7. İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birlik üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)
8. Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta belgeleri
9. İthal edilen eşyanın İhracat'ında İthalat'ta ait tek idari belge ve ekleri