DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
 • Kotaya tabi eşya tespiti ve kota müsaadelerinin alınması
 • Gözetime tabi eşya tespiti ve gözetim belgelerinin alınması
 • Firmalara dış ticaret ve gümrükleme alanlarında her konuda bilgi akışının sağlanması ve danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi
 • Ticaret işinizi etkileyebilecek gümrük politikası, idari kararnameler ve kanunlarındaki en yeni değişikliklerden sizi haberdar etme.

 

 

 

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

 

 • Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Üçgen Trafik ve diğer Ekonomik Etkili Rejimler danışmanlığı
 • İhracat-İthalat-Mense Kuralları Mevzuatı danışmanlığı
 • İthalat, İhracat, Transit, ve Mali(Vergisel) konuları kapsayan projeler hazırlamak ve uygulamalarını denetlemek
 • Dâhilde İsleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve kapatmak
 • İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi, Garanti Belgesi çıkartılması
 • Kontrol belgesi, DIIB, Yatırım Teşvik, İşçi sağlığı vb. belgelerin çıkarılması ve takibi ile ilgili danışmanlık
 • Ön izne tabi ürün ve eşyalara ilişkin yetkili makamlardan gerekli müsaadeleri almak
 • Kontrol Belgelerinizi Yetkili Kuruluşlardan Alımı Takibi Ve Çözümü
 • Serbest Bölge'de şirket kuruluş ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri.